TANDLUCKOR

Dagens moderna material och behandlingar kan hjälpa de flesta att få tillbaka utseende och funktion trots att tänder saknas.

Det finns flera orsaker till tandluckor. En tand kan ha gått förlorad, kanske genom en olyckshändelse. Det kan också röra sig om en skada i fästet som gjort att tandläkaren varit tvungen att avlägsna tanden. En del människor har aldrig ens haft den saknade tanden – man kan nämligen födas utan ett tandanlag.

Om patienten inte störs av mellanrummet, och om risken för obalans är liten, behöver inte tandluckan behandlas. Det vanligaste är dock att åtgärda det.

Läs mer om behandling av tandluckor>>

Tandläkaren kan hjälpa dig att få tillbaka en komplett
tandrad, till exempel om olyckan varit framme.
Måste man alltid ersätta
en förlorad tand? Läs mer >>