VÄLJA LAGNING

Fyllning, inlägg eller krona? Hur man väljer att laga hålet beror på hur stort hålet är.

Om hålet är litet är en fyllning (till exempel med komposit) oftast det rätta valet. Är hålet större, och dessutom går ner mellan tänderna, är ett inlägg många gånger ett bättre val.

I de fall hålet är så stort att sidoväggarna är för tunna för att kunna bära en fyllning eller ett inlägg, väljer tandläkare oftast att göra en krona. Ibland är tanden så skadad och kort att den inte kan bära en krona. Då kan tandläkaren förlänga tanden med ett stift, eller pelare som det också kallas. Stiftet sätts fast inne i roten och tanden måste då vara rotfylld. På stiftet kan en krona sedan fästas.

Alla behandlingar hos tandläkaren går att utföra smärtfritt

Läs mer om lagningars hållbarhet>>