TANDREGLERING

BETTFEL

Ibland kan ett bettfel orsaka stort lidande, men många människor är faktiskt inte ens medvetna om sina bettfel. De tre vanligast typerna av bettfel är:

Dentala anomalier

Med dental anomali menas att enskilda tänder är tippade eller roterade. Tänder som inte kommit fram, trots att anlaget finns, är också vanligt förekommande.

Utrymmesanomalier

Utrymmesproblem beror på att det antingen saknas tänder, eller att det finns för många, alternativt att käkarna är för små eller för stora. Tänder kan vara trångställda, beroende på att det är ont om plats i käkbenet. Det omvända problemet finns också, det vill säga att tänderna är glesställda så ett mellanrum bildas.

Malocklusioner


Malockusion innebär en avvikelse i relationen mellan käkar och tänder. Exempel på detta är underbett och överbett.

Titta på exempel på olika bettfel, före och efter behandling>>BEHANDLING AV BETTFEL


En första undersökning

Tandläkaren registrerar hur tänder och käkar förhåller sig till varandra. Eventuella avvikelser antecknas. Som patient får du information om problem och risker, samt vad som eventuellt går att göra åt problemet.

Avtryck, röntgen och tracing

Om tandreglering kan vara aktuellt gör tandläkaren alltid en mer omfattande undersökning innan behandling genomförs. Ett avtryck av tänderna tas. Med detta som grund framställs sedan gipsmodeller som fungerar som underlag vid planeringen.

För att se relationer mellan käkben, tänder och ansiktsskelett använder sig tandläkaren också av röntgen. Ansiktets profil ritas sedan upp. På ritningen förs mätvärden från bland annat röntgen in. Metoden kallas tracing.

Behandlingen

Valet av behandling är unikt för varje patient. Generellt kan man säga att en behandling med tandställning ofta sträcker sig över ett år. Tänder och käkben vill ofta ta sig tillbaka till sin ursprungliga position. Det är därför viktigt att följa upp behandlingen. Ofta måste man ”hålla i tänderna” en längre tid efteråt. 

© 2006: Tandläkarmottagning Emil Meszaros