IMPLANTAT - BEHANDLING

Implantat är en välbeprövad och säker behandling som nästan alltid blir lyckad.

Inför behandlingen är planeringen viktig. Inledningsvis görs bland annat en röntgenundersökning. Ibland konsulteras även andra tandläkare och specialister för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Det är viktigt att käkben och eventuellt andra tänder är hela och fria från infektion före behandlingen. Om någon annan behandling behöver utföras först kan det innebära att man avvaktar med implantatbehandlingen för att invänta eventuell läkning.

Kirurgisk och protetisk behandling

Implantatbehandlingen består av en kirurgisk och en protetisk del. Den kirurgiska delen innebär en eller flera operationer, då tandläkaren bland annat fäster fixturer.

Den protetiska behandlingen handlar om tillverkandet av tanden eller tänderna som skall fästas mot fixturen eller fixturerna. Till denna del hör också anpassningen av de provisoriska tänder patienten vanligtvis har under inläkningsperioden.

Läs mer om behandlingen steg för steg>>
Idag finns det alternativ till avtagbara tänder.

© 2006: Tandläkarmottagning Emil Meszaros